Deze week houd ik meer bezig met het project plan opstellen en het voorlopige planning maken.Hier onder is een omschrijving te vinden in raw format. Het is nog niet af.

Introductie

Dit plan van aanpak is geschreven na aanleiding van mijn gebonden project, dat ik in het eerste kwartaal van studiejaar 4 aan de opleiding Communicatie Multimedia Design heb volg. In de gebonden project laat de student zien dat hij beschikt over de competenties die  vereist zijn om als  beginnende CMD-er in zijn of haar specialisme  te functioneren. Bij het realiseren  van het gebonden project worden alle verworven bekwaamheden, inzichten en benodigde bemiddelen door de student in gezet. Een gebonden project in opdracht van (stage)bedrijf of organisatie.

Doelstellingen

1.       Rol van de student binnen zijn eigen uitstroomprofiel in de beroepscontext kunnen toepassen.

2.       Integratie van vakinhoudelijke professionele en ontwikkelcompetenties in de beroepscontext.

3.       Kritisch houding aannemen t.o.v. eigen inbreng in project en kwaliteit van eigen werk.

4.       Inzicht krijgen in de sterke en zwakke kanten van het persoonlijk functioneren.

5.       Het verder ontwikkelen van beroepshouding.

6.       Het werken aan kwalitatief hoogwaardig, en indien mogelijk innovatieve, projecten/producten binnen een professionele context.

Gebonden project Imagemakers.

Project omschrijving:

Gedurende mij verblijf bij Imagemakers, ga ik te werk aan een gebonden project. Ik ga een code naam aan dit project hangen genaamd Leven.  Leven is een project om de website van Imagemakers te verbeteren, en die in een nieuwe jasje te stoppen. De website wat we nu van Imagemakers kennen is een statics website met niet meer dan een informatie bron wat niet veel een indruk geeft van een reclamebureau/creatief omgeving.
Imagemakers van nu!
Het idee is om Leven in de website in te blazen. Wat we tegenwoordig kennen van website is een pagina waar jij je informatie in kunt winnen door een paar muis klikken. Dit probeer ik te verbeteren door er Leven in te blazen, dit ga ik doen met behulp van Motion detection. Nu je het wordt Motion hoort denk je dat het bijna onmogelijk is om het op een website te realiseren. Maar hierop is een antwoord namelijk: Flash en Webcam.

Flash is een techniek wat vaak terug komt op het gebied van WWW. Het flash programma doet niet alleen maar animatie creëren voor een bepaalde beweging, maar hij kan ook jou randapparaten in werking zetten wanneer het nodig is. Flash is daarom een ideale oplossing voor het realiseren om Leven in de website te blazen. Met Flash ga ik de Webcam van de gebruiker in werking zetten(op aanvraag of de gebruiker het willen) om zo de bewegingen van de gebruiker te registeren en die door te voeren in het database om vervolgens de actie uit te voeren.

De Planning
Imagemakers van nu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: